Genomförda utbildningar

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar utbildningsinsatser över hela landet. Denna bild visar var vi har arrangerat utbildningar hittills.

genomförda utbildningar 2014