Hedersförtryck

Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.

Här hittar du som yrkesverksam information om hur du kan arbeta inom din verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Du kan också få information om vilka signaler du behöver vara uppmärksam på, hur du kan arbeta förebyggande samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet.

Behöver du som yrkesverksam stöd och rådgivning kan du vända dig till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon