Hedersförtryck

För att barn och unga ska få tillgång till deras grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem man vill och ett liv fritt från våld och förtryck. Att barn ska ha rätten av vara barn. För att detta ska bli möjligt så behöver alla som är i barns och ungas närhet ha kunskap om levnadsförhållanden som vissa barn och unga lever under samt kunskap om hur det går att hjälpa dessa barn och unga.

Här hittar du som yrkesverksam information om hur det går att arbeta inom din verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor samt vilka signaler du behöver vara uppmärksam på, hur det går att arbeta förebyggande samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet.

Behöver du stöd och rådgivning kan du vända dig till Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Stödtelefon