Omfattning – Barn- och tvångsäktenskap i Sverige

Ungdomsstyrelsen, nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, genomförde 2009 studien  Gift mot sin vilja, som visade att ca 70. 000 unga personer i Sverige var oroliga för att inte själva få välja partner eller vem de ska gifta sig med. De har också inkommit  ärenden till den Nationella Stödtelefon som rör barn- och tvångsäktenskap eller oro för detta, men som endast visar en lite del av omfattningen. Det är svårt att veta exakt hur många barn och unga som är eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Mörkertalet är troligtvis stort.

Studien Gift mot sin vilja

Studien Gift mot sin vilja, som Ungdomsstyrelsen, nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, genomförde visade att ca 70. 000 unga personer i Sverige var oroliga för att inte själva få välja partner eller vem de ska gifta sig med. Detta blev en tydlig signal om att det finns unga i vårt samhälle som är oerhört begränsade i sina livsval. Även Socialstyrelsens rapport Frihet och familj från 2007 visade att den vanligaste orsaken till att unga omhändertas och placeras i skyddat boende p.g.a. hedersrelaterat våld och förtryck var att individen inte själv fick välja partner samt att de var allvarligt hotade om de inte följde familjens krav.

Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Stödtelefon

De samtal som kommit in till den Nationella Stödtelefonen handlar bland annat om genomförda tvångs- eller barnäktenskap eller oro för/planer på tvångs- eller barnäktenskap. Från den 13 mars 2014 till den 30 juni 2017 har det kommit samtal till stödtelefonen som rör 1240 ärenden och som handlar om 1717 direkt berörda personer.

Av de samtal som kommit in under den perioden så handlade ärenden som rör 333 personer om genomförda tvångs- eller barnäktenskap eller oro för/planer på tvångs- eller barnäktenskap.

Av dem har 64 flickor/unga kvinnor och två pojkar/unga män blivit tvångsgifta. Det handlar bland annat om flickor som inte kommit tillbaka efter resor till sitt eget eller föräldrarnas födelseland, till exempel efter en sommarlovsresa, utan som tvingats stanna kvar och blivit tvångsgifta.

När det gäller planer på eller oro för tvångsgifte finns det exempel på flickor som fått veta av sina föräldrar att de ska giftas bort med en man som är utsedd och att en resa är planerad. Det finns också flickor som sett olika tecken på att föräldrarna planerar att gifta bort dem mot deras vilja, även om de inte fått höra det uttryckligen. Dessa flickor och unga kvinnor känner stark rädsla eller ångest inför planerna och för att de inte vet hur de ska kunna undvika äktenskapet. Bland dessa flickor och unga kvinnor finns några som haft en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns också fall med flickor som inte ens är i tonåren, men som har berättat för lärare i skolan att de vet om att de i framtiden inte själva kommer att få välja vem de ska gifta sig med.

Läs mer om utsattheten och omfattningen i Delrapport – Nationella Kompetensteamet (2014:31)