Är du utsatt?

Känner du en oro för att åka utomlands? Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar?

Då kan du vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor. Polisen kan du ringa på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112. Det finns också frivilligorganisationer som kan hjälpa och ge dig stöd, läs mer om hur du kan kontakta frivilligorganisationer och myndigheter här nedanför.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, kan kontakta IVO för att få information om dina rättigheter. Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt. IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • få information om dina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten

Telefon: 020-120 06 06
Webbplats: www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga

Barnombudsmannen
Har du frågor om barnkonventionen och hur Sverige lever upp till barns mänskliga rättigheter? Eller vill du veta mer om hur myndigheten Barnombudsmannen arbetar för att förverkliga barnkonventionen? Här kan du chatta med Barnombudsmannen!

Om du vill ha kontakt med Barnombudsmannen av personliga skäl, till exempel för att du inte har det bra, kan du ringa eller mejla:

Barntelefon: 020-23 10 10. Barntelefonen är öppen kl. 9-15 på vardagar.
Mejl:

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån kämpar för barn och unga, för att deras röster ska höras. Barnrättsbyrån erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör barn och ungas rättigheter.

Telefon: 08-150 222
Mejl: info@barnrattsbyran.se
Webbplats: barnrattsbyran.se

Bris
Bris är en organisation som stöttar barn som far illa och kämpar för ett bättre samhälle för barn. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med en kurator på Bris. Bris betalar samtalet och det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Bris. Alla kuratorer på Bris har tystnadsplikt.

För barn: telefon 116 111, chatt bris.se (öppet alla dagar mellan 14 och 21), mejl bris.se
För vuxna:  telefon 0771-50 50 50 (öppet vardagar mellan 9 och 12, samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal)
Webbplats: www.bris.se

Elektra
Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever med hedersrelaterat förtryck och våld. Elektra kan ge dig som är utsatt stöd och arbetar även förebyggande med attitydpåverkande processer för unga som lever i en hederskontext. Både killar och tjejer kan vända sig hit.

Webbplats: elektra.fryshuset.se

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime
GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för– eller berörda av hedersrelaterat våld. Riksorganisationen GAPF  har arbetsgrupper eller kontaktpersoner i Malmö, Göteborg, Uppsala, Örebro, Falun, Västerås, Söderhamn, Katrineholm och Stockholm. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar GAPF med informationsspridning och opinionsbildning.

Telefon: 08-711 60 32, 070-441 10 75
Webbplats: gapf.se

Knas hemma
Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca 13–30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga.

Telefon: 070-946 66 43
Mejl: info@knashemma.se
Webbplats: knashemma.se

Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer
Hos tjej-, ungdoms och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla jourkvinnor/jourtjejer har tystnadsplikt.

Webbplatser:
Unizon: www.unizon.se
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: www.roks.se
Tjejjourer: www.tjejjouren.se

Kärleken är fri (2014-2017)/ Rädda Barnen – chatt för barn och unga
I Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) samverkade flera frivillighetsorganisationer som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld i ett nationellt nätverk. Tillsammans bemannades en chatt på dinarattigheter.se, som nu drivs av Rädda Barnen. Chatten är till för barn och unga som behöver stöd eller hjälp i dessa frågor. Du som barn eller ungdom kan fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.

Chatten är öppen varje vardag: tisdag, onsdag och torsdag kl. 19-21.

Webbplats: dinarattigheter.se
Mejl: stodchatt@rb.se

Linnamottagningen/Kvinnors nätverk
Linnamottagningen har sedan 1998 gett stöd, skydd och rådgivning till tjejer och killar som utsätts för kontroll, hot och våld från familj, släkt och andra närstående. Linnamottagningens stöd och skydd är både akut och mer långsiktigt. De erbjuder psykosociala stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, skyddade boenden, praktisk hjälp samt aktiviteter. Även yrkesverksamma kan vända sig hit för rådgivning, handledning och utbildning.

Du kan nå Linnamottagningen på den rikstäckande jourtelefonen 8-22 (efter 17 endast akuta ärenden). Mottagningen har HBT- och kulturkompetens.

Telefon: 020-40 70 40
Webbplats: kvinnonet.net

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. De vänder sig till ungdomar, 13–19 år, från hela Sverige.

Telefon: 073-695 15 05
Mejl: kontakt@maskrosbarn.org
Webbplats: www.maskrosbarn.org

Origo
Origo finns både för unga och för vuxna som arbetar med ungdomar i Stockholms län. Till Origo kan unga personer i åldern 13 till 26 år som bor i Stockholms län och utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld vända sig. Även yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skola och fritid, hälso- och sjukvård samt ideellt verksamma som möter och arbetar med unga som lever med hedersnormer kan vända sig dit.

Telefon: 08-508 251 20
Webbplats: origostockholm.se

RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. Är du hbtq-person och utsätts för kränkningar eller våld av din familj eller släkt kan du kontakta RFSL på telefon 040-611 99 50 eller mejl samtal@rfsl.se. De som svarar har tystnadsplikt och god kunskap om problematiken.

Telefon: 040-611 99 50 
Webbplats: www.rfslradgivningenskane.se/hedersrelaterat-vald

RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU har runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet.

Webbplats: www.rfsu.se
Om heder och våld: www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/vald-och-overgrepp/heder-och-vald

Rädda Barnen
Rädda Barnen är en organisation som kämpar för barns rättigheter genom att väcka opinion och stödja barn i utsatta situationer.

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer erbjuder behandling och stöd för barn och unga. Du når dem lättast via Rädda Barnens växel under kontorstid.

Telefon: 08-698 90 00
Webbplats: www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/hedersrelaterat-vald

Somaya kvinno- och tjejjour
Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Somaya möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, religion eller utbildningsnivå och arbetar för att varje person ska äga makten över sitt liv.

Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar. De talar flera språk.

Telefon: 020-81 82 83
Webbplats: www.somaya.se

Terrafem
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

Telefon: 020-52 10 10
Webbplats: www.terrafem.org

TRIS
TRIS – tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens i att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS tar emot samtal från hjälpsökande ungdomar, kvinnor samt HBTQ-personer. Jourverksamheten vänder sig till alla i landet; yrkessamma som enskilda individer, som är i behov av råd och stöd. Inom organisationen driver TRIS flera resultatinriktade förebyggande projekt. De erbjuder yrkesverksamma konsultativa tjänster i enskilda ärenden samt utbildningar.

TRIS har även ett tillfälligt boende/skyddat boende för kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par från 18 år samt medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot och förtryck. TRIS har även möjlighet att ta emot HBTQ-personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid placeringar kontakta TRIS på nedanstående telefon eller via e-post.

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 08:00-18:00: 0774-40 66 00
Mejl: info@tris.se
Webbplats: www.tris.se

Unga Kvinnors Värn – UKV
Unga Kvinnors Värn är en stiftelse som driver psykosocial stödverksamhet i form av  skyddat boende och träningslägenheter för unga kvinnor mellan 18 och 30 år med begränsningen inga barn och inget missbruk – som utsatts för våld och hot. UKV har specialkompetens inom hedersrelaterad våldsproblematik och människohandel. De sätter skydd, trygghet och säkerhet högt och har därför hemlig adress, larm och bevakad ytterdörr. Hos UKV får man möjlighet till krisbearbetning och praktisk hjälp, och kan ha möjlighet att stanna till livet återgår till någorlunda normalt tillstånd igen, och kanske rentav hitta en nystart i livet.

Telefon: 08-652 99 98
Mejl: ukv@telia.se
Webbplats: www.ukv.se/verksamheter/stodgruppverksamhetnike

Är du pojke/ung man kan du vända dig till:

GAPF
Telefon: 08-711 60 32, 070-441 10 75
Webbplats: gapf.se

Linnamottagningen
Telefon: 020-40 70 40
Webbplats: www.kvinnonet.net

Shanazi hjältar, Hoshi Kafashi
Telefon: 072-734 96 69
Mejl: hoshi@linkoping.se

Om du vill ha mer information om dina rättigheter:

www.youmo.se

www.umo.se

kollpasoc.se