Är du utsatt?

Känner du en oro för att åka utomlands? Känner du dig pressad att göra saker som du inte egentligen vill? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar?

Då kan du vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller Polisen där du bor. Polisen kan du ringa på 114 14, vid en akut situation eller pågående brott ring polisen på 112. Det finns också frivilligorganisationer som kan hjälpa och ge dig stöd, läs mer om hur du kan kontakta frivilligorganisationer och myndigheter här nedanför.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter. Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt. IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • få information om dina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten

Telefon: 020-120 06 06
Webbplats: http://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/

Barnombudsmannen
Har du frågor om barnkonventionen och hur Sverige lever upp till barns mänskliga rättigheter? Eller vill du veta mer om hur myndigheten Barnombudsmannen arbetar för att förverkliga barnkonventionen? Här kan du chatta med Barnombudsmannen!

Om du vill ha kontakt med Barnombudsmannen av personliga skäl, till exempel för att du inte har det bra, kan du ringa eller maila:
Barntelefon: 020-23 10 10. Barntelefonen är öppen kl. 9-15 på vardagar.
Mailadress:

Du kan även chatta med Barnombudsmannen: http://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/chatta-med-barnombudsmannen/

Bris
Bris är en organisation som bistår barn som far illa och utgår från deras behov. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med en kurator på Bris. Bris betalar samtalet och det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Bris. Alla kuratorer på Bris har tystnadsplikt.

För barn: telefon 116 111, chatt bris.se (öppet alla dagar mellan 14 och 21), mejl bris.se

För vuxna:  telefon 0771-50 50 50 (öppet vardagar mellan 9 och 12, samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal)

Webbplats: www.bris.se

Elektra
Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever i hedersrelaterat förtryck och konflikter. Elektra erbjuder stödjande samtal via telefon och e-post. Både killar och tjejer kan vända sig hit.

Läs mer på webbplatsen: elektra.fryshuset.se

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime
GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för– eller berörda av hedersrelaterat våld. Riksorganisationen GAPF har flera olika lokala verksamheter runtom i landet. GAPF har arbetsgrupper eller kontaktpersoner i Malmö, Göteborg, Uppsala, Örebro, Falun, Västerås, Söderhamn, Katrineholm och Stockholm. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar GAPF med informationsspridning och opinionsbildning. Idag är GAPF ett väletablerat och efterfrågat kunskapscenter vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck mot ungdomars och kvinnors rättigheter i hela Sverige.

Telefon: 08-711 60 32, 070-441 10 75
Webbplats: gapf.se

Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer
Hos tjej- och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla jourkvinnor har tystnadsplikt.

Webbplatser:
Unizon: www.unizon.se
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: www.roks.se
Tjejjourer: www.tjejjouren.se

Kärleken är fri (2014-2017)/ Rädda Barnen – chatt för barn och unga
I Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) samverkar flera frivillighetsorganisationer som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld i ett nationellt nätverk. Tillsammans bemannas en chatt på dinarattigheter.se för barn och unga som behöver stöd eller hjälp i dessa frågor. Du som barn eller ungdom kan fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.

Chatten är öppen varje vardag: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 19-22. Onsdag kl.13 -16
Chatten har extraöppet särskilt för dig som är kille på onsdagar kl. 19-22.

Webbplats: dinarattigheter.se
Mejl: stodchatt@rb.se

Linnamottagningen/Kvinnors nätverk
Linnamottagningen har sedan 1998 gett stöd och rådgivning till yrkesverksamma, samt tjejer och killar som utsätts för kontroll, hot och våld från familj, släkt och andra närstående. Linna mottagningens stödskydd är både akut och mer långsiktigt. De erbjuder psykosocialt stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, skyddade boenden, utbildningar, kurser, praktisk hjälp samt aktiviteter. På mottagningen jobbar man även med familjearbete, vilket utförs av vidareutbildade socionomer som arbetar terapeutiskt.

Du kan nå Linna mottagningen på den rikstäckande jourtelefonen 8-22. Mottagningen har HBT och kulturkompetens.

Telefon: 020-40 70 40
Webbplats: www.kvinnonet.net

Origo
Origo finns både för unga och för vuxna som arbetar med ungdomar i Stockholms län. Till Origo kan unga personer i åldern 13 till 26 år som bor i Stockholms län och utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld vända sig. Även yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skola och fritid, hälso- och sjukvård samt ideellt verksamma som möter och arbetar med unga som lever med hedersnormer kan vända sig dit.

Telefon: 08-508 251 20
Webbplats: http://origostockholm.se/

RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. Är du hbtq-person och utsätts för kränkningar eller våld av din familj eller släkt kan du kontakta RFSL på 040-611 99 50 eller samtal@rfsl.se. De har tystnadsplikt och har god kunskap om problematiken.

Telefon: 040-611 99 50 
Webbplats: http://www.rfslskane.se/sex-lust-och-halsa/

RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU finns runt om i Sverige och har runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet.

Webbplats: http://www.rfsu.se/
Om heder och våld: http://www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Vald-och-overgrepp/Heder/

Rädda Barnen
Rädda Barnen är en organisation som kämpar för barns rättigheter genom att väcka opinion och stödja barn i utsatta situationer.

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer erbjuder behandling och stöd för barn och unga. Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer nås lättast via Rädda Barnens växel under kontorstid.

Telefon: 08-698 90 00
Webbplats: https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/hedersrelaterat-vald/

Somaya kvinno- och tjejjour
Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Somaya möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå och arbetar för att varje person ska äga makten över sitt liv.

Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen mellan 9-16 under vardagar. De talar flera språk.

Telefon: 020-81 82 83
Webbplats: www.somaya.se

Terrafem
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

Telefon: 020-52 10 10
Webbplats: www.terrafem.org

TRIS
TRIS – tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS tar emot samtal från hjälpsökande ungdomar, kvinnor samt HBTQ personer. Jourverksamheten vänder sig till alla i landet; yrkessamma som enskilda individer som är i behov av råd och stöd. Inom organisationen driver TRIS flera resultatinriktade förebyggande projekt. De erbjuder yrkesverksamma konsultativa tjänster i enskilda ärenden samt utbildningar.

TRIS har även ett tillfälligt boende/skyddat boende för kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par från 18 år samt medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot och förtryck. TRIS har även möjlighet att ta emot HBTQ-personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid placeringar kontakta TRIS på nedanstående telefon eller e-post.

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 08:00-18:00: 0774-40 66 00
E-post: info@tris.se
Webbplats: http://www.tris.se/

Unga Kvinnors Värn – UKV
Unga Kvinnors Värn är en stiftelse som driver psykosocial stödverksamhet i form av  skyddat boende och träningslägenheter för unga kvinnor – 18 och 30 år med begränsningen inga barn och inget missbruk – som utsatts för våld och hot. UKV har specialkompetens inom hedersrelaterad våldsproblematik och människohandel. De sätter skydd, trygghet och säkerhet högt och har därför hemlig adress, larm och bevakad ytterdörr. Hos UKV får man möjlighet till krisbearbetning och praktisk hjälp, och kan ha möjlighet att  stanna till livet återgår till någorlunda normalt tillstånd igen, och kanske rentav hitta en nystart i livet.

Telefon: 08-652 99 98
E-post: ukv@telia.se
Webbplats: http://www.ukv.se/verksamheter/stodgruppverksamhetnike/

Är du pojke/ung man kan du vända dig till:

GAPF
Telefon: 08-711 60 32, 070-441 10 75
Webbplats: gapf.se

Linnamottagningen
Telefon: 020-40 70 40
Webbplats: www.kvinnonet.net

Shanazi hjältar, Hoshi Kafashi
Telefon: 072-734 96 69
Mejl: hoshi@linkoping.se