Kampanj mot könsstympning

I arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor har Länsstyrelsen utvecklat informationsmaterial som riktar sig till unga, till vårdnadshavare och till yrkesverksamma om vad könsstympning innebär, vilka konsekvenser det kan leda till och var de kan vända sig för att få stöd, vård och skydd.

Det kan handla om barn och unga som är oroliga för att bli könsstympade som behöver stöd och skydd. Det kan handla om barn och unga som lider av konsekvenserna av en redan utförd könsstympning som behöver vård och stöd. Vi vill ge dem information om var de kan vända sig för att få den hjälp de är i behov av ifall det handlar om att prata med någon eller ifall de behöver vård, fysisk och psykisk. Genom materialet vill vi upplysa barn och unga om deras rättigheter, rätten till kroppslig integritet, rätten att få vård och rätten att få välja fritt.

Länsstyrelsen har tagit fram tre olika informationsfilmer, en som riktar sig till barn och unga, en som riktar sig till yrkesverksamma och en som riktar sig till vårdnadshavare. Filmerna lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få hjälp och stöd från olika samhällsinstanser.

Det material som riktar sig till vårdnadshavare handlar om att ge information om lagstiftningen mot könsstympningen, om de rättigheter som barn och unga har i Sverige, om de konsekvenser könsstympning kan leda till och rätten till vård.

Bland materialet som är framtaget till yrkesverksamma ingår ett vägledande material om hur det går att arbeta mot könsstympning för att ge stöd, hjälp och skydd till flickor och unga kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning. Norrköpings Tidningar har även tagit fram artikelserien De stympade barnen som går att använda för att få ökad kunskap.