Tecken som kan tyda på att könsstympning redan har skett

I mötet med flickor och kvinnor är det viktigt att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på att en könsstympning skett. Det kan till exempel handla om att:

  • En flicka eller kvinna frågar om hjälp och stöd, men vågar kanske inte berätta vad det egentligen handlar om på grund av rädsla och/eller skamkänslor.
  • En flicka har långvarig eller upprepad frånvaro från skolan.
  • Långvarig frånvaro från skolan som följs av beteendeförändringar som exempelvis tillbakadragenhet eller depression.
  • En flicka har upprepad frånvaro från klassrummet på grund av urinerings- eller menstruationsproblem.
  • En flicka eller kvinna är motvillig till en normal medicinsk undersökning (UK Home Office, 2011).

Flickor som just blivit könsstympade kan plötsligt bli mer tystlåtna, stillsamma eller svåra att få kontakt med. Det är en psykisk belastning att plötsligt ha en hemlighet som man inte kan tala om, och de kan vara övertygade om att de nu skiljer sig från kamraterna och har hamnat utanför gemenskapen.

Förutom tillbakadragenhet så kan även nedstämdhet, impulsivitet, uppmärksamhetsproblem, koncentrations- och minnessvårigheter, svårigheter i relationer inklusive socialt undvikande och svårigheter att reglera känslor vara tecken på att flickan utsatts för och upplevt ett trauma. På längre sikt kan flickorna behöva hjälp från psykolog eller kurator.

Nedanstående kan vara tecken på att en flicka blivit könsstympad, särskilt vad gäller infibulation, så kallad typ III (WHO, 2008):

  • En del flickor går annorlunda efter att ha blivit utsatta för ingreppet. (UK Home Office, 2011)
  • Toalettbesök kan plötsligt bli mycket långa eller täta, eftersom det kan vara svårt att kissa. (1177, Vårdguiden)
  • Flickorna kan vara tvungna att stanna hemma ett par dagar i samband med menstruation på grund av smärtor, eftersom blodet har svårare att tränga ut eller för att de har svåra smärtor på grund av att de i anslutning till könsstympningen fått skador på angränsande vävnader. (1177, Vårdguiden)