Öppningsoperation

Flickor och kvinnor som är hopsydda/infibulerade (könsstympning typ III enligt WHO) kan bli öppnade genom en relativt enkel öppningsoperation (så kallad defibulation). Efter operationen kan mensblod och urin lättare passera och tidigare smärtor kan upphöra, samt att det blir möjligt att genomföra penetrerande/omslutande samlag. En öppningsoperation besparar den utsatta onödigt lidande.

Flickor/kvinnor kan exempelvis ha upprepade urinvägsinfektioner där man kan misstänka att urinflödet och blåstömningen är påverkade, vilket kan vara en anledning till att vidga öppningen. Urinflödesmätning är en undersökning som kan ge en bild av i vilken omfattning infibulationen påverkar blåstömningen. Vid infibulation kan också urin samlas ovan ärret som täcker vulva. Urinen rinner ut efterhand och kan orsaka att underkläderna blir våta, vilket kan få både psykiska och sociala konsekvenser för den drabbade.

Läkare med kunskap kring att ta hand om könsstympade flickor/kvinnor, till exempel kirurg eller gynekolog, kan genomföra operationen efter hänvisning från t ex sjuksköterska på elevhälsan eller personal vid ungdomsmottagningen. Rekommendationen är att operationen utförs under narkos.

Erbjud vid behov flickan/kvinnan en samtalskontakt som förberedelse inför operation. Om det känns adekvat kan tjejen/kvinnan vid detta besök eller vid återbesök erbjudas att diskutera sexualitet, sexdebut, sexuell njutning, sexuell tillfredsställelse, graviditet, förlossning etc.

Upplysning och information om att möjligheten till öppningsoperation finns är viktig. Under arbetet mot könsstympning har det framkommit att ungdomar i Sverige lider av sina besvär i tysthet, i ovisshet och i rädsla. De har inte känt till möjligheten att bli ”öppnade” och de har varit och är rädda att berätta om sina besvär för föräldrarna.