Öppningsoperation

Flickor och kvinnor som är ihopsydda/infibulerade (könsstympning typ III enligt WHO) kan bli öppnade genom en relativt enkel  öppningsoperation (så kallad defibulation) så att mensblod och urin lättare kan passera och tidigare smärtor kan upphöra, samt att det blir möjligt att genomföra penetrerande/omslutande samlag. En öppningsoperation besparar den utsatta onödigt lidande.

Flickor/kvinnor kan exempelvis ha upprepade urinvägsinfektioner där man kan misstänka att urinflödet och blåstömningen är påverkade, vilket kan vara en anledning till att vidga öppningen. Urinflödesmätning är en undersökning att använda för att få en bild av i vilken omfattning infibulationen påverkar blåstömningen. Vid infibulation kan också urin samlas ovan ärret som täcker vulva. Urinen rinner ut efterhand och kan orsaka att underkläderna blir våta, vilket både kan ge psykiska och sociala konsekvenser för den drabbade.

Läkare med kunskap att ta hand om könsstympade flickor/kvinnor, till exempel kirurg eller gynekolog kan genomföra operationen efter  hänvisning från t ex sjuksköterska på elevhälsan eller personal vid ungdomsmottagningen. Det rekommenderas att utföra operationen i narkos.

Erbjud vid behov flickan/kvinnan samtalskontakt som bearbetande förberedelse till operation. Om det känns adekvat kan tjejen/kvinnan vid detta besök eller vid återbesök erbjudas att diskutera sexualitet, sexdebut, sexuell njutning, sexuell tillfredsställelse, graviditet, förlossning etc.

Upplysning och information om att öppningsoperationen finns är viktig. Under arbetet med detta regeringsuppdrag har det framkommit att  ungdomar i Sverige lider i tysthet med sina besvär, i ovisshet och i rädsla. De har inte känt till möjligheten att bli ”öppnade” och de har varit och är rädda att berätta om sina besvär för föräldrarna.