Rekonstruktionsoperation

Annan medicinsk behandling som finns tillgänglig är rekonstruktion av klitoris. Det man gör kirurgiskt är att mobilisera klitorisstumpen och syr in den på ett anatomiskt korrekt ställe. Därefter försöker man skapa förhudsliknande veck vid klitoris. Goda resultat avseende utseendet efter denna typ av kirurgi finns.

Funktionsförbättring kan i dagsläget inte utlovas, men möjligheterna föreligger. (Foldés et al, 2012.) Rekonstruktion av klitoris kan resultera i minskad smärta och bättre sexuell funktion.

Rekonstruktionen kan även ha positiva psykologiska effekter i form av att kvinnan känner sig hel. (Foldés et al, 2012.) Vid dags dato finns det operativ verksamhet kring detta enbart vid Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm. Via remiss från till exempel vårdcentralen eller ungdomsmottagningen någonstans i landet sätts patienterna i kö för samtal inför eventuell operation.