Inledning

Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könsstympning”) avses alla ingrepp som rör delvis eller helt borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl (WHO). Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor, som många gånger sker med familjens heder som förklaring.

I hela världen beräknas mer än 200 miljoner flickor och kvinnor vara könsstympade enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Socialstyrelsen beräknar att 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige idag kan vara könsstympade (Socialstyrelsen, 2015). Könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet i lag (Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor) även om flickan blir könsstympad utanför Sveriges gränser.

Vi vet alltså att det finns många flickor och kvinnor i Sverige idag som är könsstympade. Många lider i tysthet vilket innebär svåra psykiska och fysiska konsekvenser. Det vi inte vet är hur många flickor och kvinnor i Sverige som riskerar att bli könsstympade.