Inledning

Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könstympning”) avses alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl (WHO, 2008). Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor, som många gånger sker med familjens heder som förklaring.

I hela världen beräknas mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor vara könsstympade enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2008).

Enligt Socialstyrelsen beräknas att 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige i dag kan vara könsstympade (Socialstyrelsen, 2015). Könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet i lag (lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor i Sverige) även om flickan blir könsstympad utanför Sveriges gränser (lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor).

Vi vet alltså att det finns många flickor och kvinnor i Sverige idag som är könsstympade. I arbetet med detta regeringsuppdrag har det framkommit att många lider i tysthet vilket innebär svåra psykiska och fysiska konsekvenser.

Det vi inte vet är hur många flickor och kvinnor i Sverige som riskerar att bli könsstympade.