Syfte

Målet med vägledningen är att myndigheter, yrkesverksamma och personer verksamma inom den idéburna sektorn ska ta ansvar och arbeta aktivt för att flickor och kvinnor som är könsstympade ska få det stöd och den hjälp som de kan ha behov av, samt för att förebygga att fler flickor drabbas.

Denna vägledning syftar till att:

  1. Förmedla kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor
  2. Uppmärksamma de flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning samt de som är i riskzonen för att utsättas för könsstympning
  3. Lyfta fram svårigheter och möjligheter i arbetet mot könsstympning
  4. Vägleda kring hur man som yrkesverksam kan prata om könsstympning
  5. Tydliggöra myndigheters och yrkesverksammas ansvar i arbetet mot könsstympning
  6. Bidra till den idéburna sektorns arbete mot könsstympning
  7. Lyfta fram berörda barns och ungdomars perspektiv