Handböcker att tillgå från åklagarmyndigheten

Hedersrelaterat våld

Handbok, Utvecklingscentrum Göteborg, (december 2006, bilagorna 2 och 3 uppdaterade juni 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn

Handbok, Utvecklingscentrum Göteborg, (uppdaterad februari 2016)