Hot- och riskbedömning

Det är viktigt att vara uppmärksam på om det finns en hot- eller risksituation för målsäganden och i så fall vidta nödvändiga åtgärder.

Se vidare Rapporten Polisiära hot- och riskbedömningar. (Rikspolisstyrelsen, 2005.)