Läkarundersökning

Utifrån inkomna uppgifter i ärendet beslutar åklagaren om rättsmedicinsk undersökning.

Det är viktigt att målsäganden undersöks av en läkare med särskild kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Unga flickors genitalier undersöks vanligtvis inte och det kan därför vara svårt att identifiera vad som kan falla inom ramen för normala avvikelser i flickors genitalier och vad som kan vara resultat av könsstympning.