Sekretessbelagda uppgifter

Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, som begåtts mot någon som inte fyllt 18 år lämnas till åklagare eller polis (se 10 kap. 21 § Offentlighets- och sekretesslagen). Om andra myndigheter begär att få ta del av uppgifter från förundersökningen ska prövning ske utifrån 10 kap. 27 § Offentlighets- och sekretesslagen. (Handbok, Utvecklingscentrum Göteborg, (uppdaterad februari 2016), s 50)