Sekretessbelagda uppgifter

Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, som begåtts mot någon som inte fyllt 18 år lämnas till åklagare eller polis, se 10 kap. 21 § Offentlighets- och sekretesslagen. Om andra myndigheter begär att få ta del av uppgifter från förundersökningen ska prövning ske jämlikt 10 kap. 27 § Offentlighets- och sekretesslagen. (Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum Göteborg, 2012.)