Syskon

Om det finns äldre systrar i familjen kan det vara av vikt att förhöra även dem. De kan ha viktig information om vad som skett tidigare i familjen och kan dessutom själva vara målsägande. Även bröder kan ha information om vad som hänt i familjen.

Det är också viktigt att ta reda på om det finns yngre systrar som även de löper risk att bli könsstympade. Det kan då vara nödvändigt att, i samråd med socialtjänsten, vidta åtgärder för att tillgodose yngre systrars behov av skydd.