Syskon

Om det finns äldre systrar i familjen så kan det vara av vikt att även förhöra dem. Även de kan vara målsägande och ha viktig information om könsstympning tidigare skett i familjen och om det eventuellt gjort det, även hur det gick till. Även bröder kan ha information om vad som hänt i familjen.

Det är också viktigt att ta reda på om det finns yngre systrar som även de löper risk att bli könsstympade. Det kan då vara nödvändigt att, i samråd med socialtjänsten, vidta åtgärder för att tillgodose yngre systrars behov av skydd.