Biologi

Undervisning i biologi ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.” (Kursplanen i biologi, grundskolan, Centralt innehåll, årskurs 1-3)

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.” (Kursplanen i biologi, grundskolan, Centralt innehåll, årskurs 4-6.)

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.” (Kursplanen i biologi, grundskolan, Centralt innehåll, årskurs 7-9)

Unga människor kan tycka att det är svårt och jobbigt att prata om könsstympning för att ämnet är så tabu och för att man kanske inte brukar prata om kroppen och underlivet. Flickor som inte blivit könsstympade kan också behöva lära sig att prata om traditionen. De kan vara oroliga för en syster eller en vän som riskerar att könsstympas, och vilja veta mer. På biologin kan det också vara bra att ta upp att alla könsorgan ser olika ut – och att detta gäller både flickor och pojkar.