Sex- och samlevnadsundervisning

Skolans arbete utgår bland annat från barnkonventionen och de grundläggande demokratiska värdena.

Enligt läroplanen ingår sex- och samlevnadsfrågor i undervisningen, då elever och lärare bland annat kan diskutera normer kring vad som är manligt och kvinnligt, rätten till sin egen kropp och rätten att forma sitt eget liv. Inom ramen för denna diskussion kan olika synsätt tas upp när det gäller synen på sexualitet, olika sätt att uppfatta sin egen kropp och olika sätt att se på familjebildning och relationer. Sex- och samlevnadsundervisningen kan beröra flera olika perspektiv som tillsammans ger eleverna en helhetsbild av vad människans sexualitet och relationer kan innefatta. Det kan handla om alltifrån ett historiskt perspektiv på människans sexualitet och relationer, vad vi kan lära oss av skönlitterära berättelser, hur normer kring kön och sexualitet manifesteras i reklambilder eller hur lagstiftningen kring dessa frågor ser ut i Sverige idag. (Skolverket)