Tecken och symptom

Det är viktigt att du som personal har kunskap om att det finns olika typer av könsstympning och att symptomen kan variera beroende på vilken typ av könsstympning en flicka varit utsatt för. Nedan följer några exempel på tecken och symptom som kan tyda på att en flicka kan vara könsstympad och som du ska vara uppmärksam på.

Till exempel om en flicka:

  • Har allmänna smärtor
  • Går stelt eller har svårigheter att sitta
  • Har svårt att koncentrera sig
  • Behöver gå till toaletten flera gånger per lektion
  • Inte vill vara med på gymnastiken
  • Ofta får huvudvärk, vilket kan bero på att de inte dricker något under skoldagen
  • Har systematisk frånvaro, till exempel på grund av svåra menssmärtor
  • Visar tecken på att ha varit utsatt för trauma