Tecken och symptom

Det är viktigt att du som personal har kunskap om att det finns olika typer av könsstympning och att symptomen kan variera beroende på vilken typ av könsstympning en flicka varit utsatt för. Nedan följer några exempel på tecken och symptom som kan tyda på att en flicka kan vara könsstympad och som personal kan vara uppmärksam på.

Till exempel om flickor:

  • Har allmänna smärtor
  • Har svårigheter att sitta eller går stelt
  • Har svårt att koncentrera sig
  • Behöver gå till toaletten flera gånger per lektion
  • Inte vill vara med på gymnastiken
  • Ofta får huvudvärk, och att detta kan bero på att de inte dricker något underskoldagen
  • Har systematisk frånvaro, till exempel på grund av svåra menssmärtor
  • Visar tecken på att flickan varit utsatt för trauma