Anmälan till socialtjänsten och återkoppling till anmälare

Socialtjänsten har möjlighet att återkoppla till yrkesverksamma som gjort anmälan, om beslut tas att inleda utredning eller inte. Bestämmelser om anmälningsskyldigheten finns i 14 kap. 1 c § SoL.

Viktigt för Socialtjänsten att tänka på:

  1. Göra en skyddsbedömning
  2. Inleda utredning
  3. Bedöma och tillgodose barnets behov av skydd.
  4. Bedöma barnets och familjens behov av stöd och hjälp
  5. Säkerställa flickans rätt till vård för konsekvenserna av könsstympningen
  6. Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga
  7. Ta ställning till polisanmälan
  8. Vid behov överväga LVU
  9. Samordna arbetet med andra myndigheter (Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor Östergötlands län, 2013)