Framgångsfaktorer

Socialtjänsten ska arbeta långsiktigt mot könsstympning av flickor och kvinnor, som en del av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialtjänstens arbete med könsstympning av flickor och kvinnor kan utvecklas och säkras exempelvis genom:

 • Kompetenshöjande insatser riktade till personal i form av föreläsningar och reflekterande samtal.
 • Utsedd personal från olika verksamheter som har utökad kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Dessa kan bland annat ha i uppdrag att stödja handläggare internt.
 • En eller några personer som förvaltningen lätt kan kontakta för rådfrågning och eventuell samordning.
 • Att könsstympning uppmärksammas i nätverket kring hedersrelaterat våld och förtryck, i de fall ett sådant finns.
 • Att komplettera den gemensamma rutinen med en intern rutin för handläggning, som ingår i handlingsplaner för att motverka våld i nära relationer/handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Förebyggande insatser för att förhindra könsstympning.
 • Insatser för att kunna identifiera redan könsstympade flickor och kvinnor.
 • Rutiner för att ställa frågor om könsstympning.
 • Att det finns tydligt och lättillgängligt informationsmaterial.
 • Att följa upp arbetet för att dra lärdomar av det
 • Förankring av arbetet mot könsstympning och hedersrelaterat våld hos ledning och chefer och att arbetet är en prioriterad del hos alla verksamheter inom socialtjänsten.