Frågor om vårdnadshavares förhållningssätt till könsstympning

Följande frågor kan vara ett bra stöd vid samtal med vårdnadshavare. Använd det begrepp som känns mest lämpligt för att prata om könsstympning. Använd de frågor som känns relevanta. Det som står inom parentes, visar kopplingen till BBIC:s olika områden.

 • Från vilket land kommer familjen? I vilken utsträckning förekommer könsstympning i ursprungslandet? Praktiserar alla könsstympning i din familj? Berätta om traditionen. Könsstympar/omskär ni både flickor och pojkar? När gör ni det? Vem i din familj bestämmer om flickor ska genomgå ingreppet? Vem utför det? Har du tänkt på varför det är viktigt i din familj? Vad händer med flickan/den unga kvinnan efter ingreppet? Vad uppnår flickan/den unga kvinnan genom att könsstympas/omskäras?) (Familjen och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Vad har föräldrarna för motivering till att könsstympa/omskära sina flickor? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Du kom hit när er dotter var X år gammal, var hon könsstympad/omskuren innan du kom till Sverige? (Familj och miljö, Barnets utveckling)
 • Finns det fler flickor i familjen – i vilken ålder? Är de könsstympade/omskurna eller finns det planer på att detta ska ske? I så fall när? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Är ett könsstympningsingrepp nära förestående i tiden? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Om familjen beslutar att flickan/unga kvinnan inte ska omskäras/könsstympas, hur kan det påverka familjen och flickan? (Familj och miljö, Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga)
 • Nu när du är i Sverige, så vet du säkert att könsstympning/omskärelse av flickor är förbjudet. Kan du säga något om de tankar du har kring det? Skapar det några problem för dig att det inte är lagligt? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Vad tänker din familj i ursprungslandet om de svenska lagarna mot könsstympning/omskärelse? (Familj och miljö )
 • Jag vet att några upplever press från familjen i ursprungslandet, och att det är väldigt svårt att stå emot, hur är det för er? (Föräldrarnas förmåga)
 • Vad tänker du/ni om denna praktik? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Hur vill du/ni skydda er flicka så att inte någon annan könsstympar/omskär henne, eventuellt under lovet i ursprungslandet eller i annat land? (Föräldrarnas förmåga)
 • Är det någon risk att t ex mor- och farföräldrar arrangerar könsstympning/omskärelse för din dotter mot ditt vetande och din vilja? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Kan du använda den svenska lagstiftningen som skydd? Hur? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Finns det annat som du kan använda som skydd? Till exempel ett kontrakt? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Har ni tänkt fortsätta bo kvar i Sverige eller planerar ni att flytta tillbaka? Hur blir det att flytta tillbaka om dottern/döttrarna inte är omskurna? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Vad tror du familjen i ursprungslandet tycker och tänker om det? (Familj och miljö)
 • Så bra att ni inte tänker omskära/könsstympa er dotter, är det också något ni diskuterar med familjen i ursprungslandet? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • (Om äldre döttrar är könsstympade/omskurna): Vad har fått dig/er att ändra uppfattning i det fall det finns yngre döttrar? (Familj och miljö, Föräldrarnas förmåga)
 • Flickor som är könsstympade/omskurna kan lättare få infektioner i underlivet. Detta beror på att det är mer naket och öppet ifall vävnad avlägsnas. Om flickan har blivit utsatt för infibulation kan det hindra att urin och menstruationsblod inte kommer ut som det ska. Detta kan leda till olika sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd i framtiden. Kan vi prata om vad forskningen säger? (Barnets utveckling)
 • Flickor som är könsstympade/omskurna kan uppleva att det framträder bollar eller klumpar nära ärret. Är det något du känner igen? (Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga)
 • Några av dem som blivit könsstympade/omskurna, upplever att det tar lång tid att kissa och/eller att det är smärtsamt och svårt. Är det någon din dotter kan vara plågad av/eller något du känner igen? (Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga)
 • Många tror att de problem de har i livet, som ”alltid” funnits där, inte kan tas upp. I många fall finns det hjälp att få. Jag vet inte hur det är för dig, men hon har rätt att veta hur hennes kropp fungerar, och har rätt till att få vård för sina problem. Kan vi prata om det? (Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga)

Socialstyrelsens handledningsmaterial för samhällskommunikatörer ”Om könsstympning av flickor och kvinnor – ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer” (Socialstyrelsen, 2015) är utformat för att ge information till nyanlända om könsstympning, och kan ge ytterligare vägledning i att prata med vårdnadshavare. Handledningen är utformad som ett diskussionsunderlag med ”reflektionskort” som innehåller påståenden och tillhörande frågor. Tanken är att de som tar emot information om könsstympning av flickor och kvinnor, ska samarbeta gruppvis kring dessa frågor.