Att bryta tystnaden

Att gemensamt bryta tystnaden är en förutsättning för förändring. Det är viktigt att flickor och kvinnor, utifrån sina individuella behov, får tala om de övergrepp de varit med om. Alla yrkesverksamma är ansvariga för att skapa möjligheter till dessa samtal.

Som en del av Länsstyrelsens regeringsuppdrag har berättelser samlats in från kvinnor som utsatts för könsstympning, som reflekterat över sin skoltid. Några av de exempel som Länsstyrelsen tagit del av visar på vilken skillnad yrkesverksammas synliggörande av deras situation kan göra. När skolpersonal tidigt visar omtanke, uppmärksammar om flickan ofta verkar ha huvudvärk eller ont i magen och följer upp med frågor om andra symptom som svårigheter att kissa och hur länge flickan mått dåligt, så bekräftas flickan och hon vågar berätta om sin utsatthet. Detta kan vara första steget för hjälp och förändring.

I andra fall har skolan inte frågat eller informerat flickor kring könsstympning, och de upplever att de har varit ensamma om sitt lidande. När skolan inte agerar kan det dröja innan flickor förstår varför de mår dåligt. Istället för att känna sig stöttade av personalen, känner sig flickorna ensamma och lurade av vuxna som inte berättat eller brytt sig.