Att bryta tystnaden

Att gemensamt bryta tystnaden är en förutsättning för förändring. Det är viktigt att flickor och kvinnor får tala om de övergrepp de varit med om utifrån sina individuella behov. Vi, alla yrkesverksamma, är ansvariga att skapa möjligheter till dessa samtal.

Som en del av Länsstyrelsens regeringsuppdrag har berättelser samlats in från kvinnor som utsatts för könsstympning, som reflekterat över sin skoltid. Några av de exempel som Länsstyrelsen tagit del av visar på vilken skillnad yrkesverksammas synliggörande av deras situation kan medföra. När skolpersonal tidigt visar omtanke, uppmärksammar om flickan ofta verkar ha huvudvärk eller ha ont i magen, och följer upp med frågor om andra symptom som svårigheter att kissa och hur länge flickan mått dåligt så bekräftas flickan och så vågar hon berätta om sin utsatthet. Detta kan vara första steget för hjälp och förändring.

I andra fall har skolan inte frågat eller informerat flickor, och de upplever att de varit ensamma om sitt lidande. När skolan inte agerar kan det dröja innan flickor förstår varför de mår dåligt. Istället för att känna sig stöttade av personalen, känner sig flickorna ensamma och lurade av vuxna som inte berättat eller brytt sig.