Förekomst i Sverige

Det finns olika uppskattningar av förekomst av könsstympning bland flickor och kvinnor i Sverige. Den uppskattning som Socialstyrelsen genomfört visar att cirka 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige i dag kan vara könsstympade. Av dessa är cirka 7 000 flickor under 18 år (Socialstyrelsen, 2015).

Dessa uppskattningar är baserade på flickor och kvinnor med ursprung i länder i Afrika. Länder i Mellanöstern, som exempelvis Egypten och Irak, ingår inte i beräkningen som enbart omfattar länder där minst 50 procent av flickorna och kvinnorna enligt forskningsstudier är könsstympade.

Uppskattningar av förekomsten av könsstympning är viktiga för att få en bild av hur många flickor och kvinnor som kan behöva stöd och vård på grund av att de är könsstympade och hur många flickor i Sverige som kan riskera att utsättas för könsstympning.