Konsekvenser

Könsstympning av flickor och kvinnor kan leda till allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att uppmärksamma både konsekvenserna av själva övergreppet i sig och hur följderna av könsstympningen kan påverka flickors och kvinnors psykiska och fysiska hälsa under hela deras liv.

Alla former av könsstympning som innefattar borttagning av vävnad medför stora risker för akuta konsekvenser. Riskerna är större ju mer omfattande ingreppet är. Andra faktorer som också kan påverka hur allvarliga konsekvenserna blir är flickans hälsotillstånd, hur könsstympningen utförs och tillgång till medicinering (eventuellt användande av smärtlindring, steriliserade verktyg etc.).

Både det övergrepp som könsstympning är och de långsiktiga konsekvenserna av könsstympning kan vara förenade med stort fysiskt och psykiskt lidande, bland annat i form av:

 • Extrem smärta och kraftig blödning under könsstympningen
 • Traumareaktioner
 • Extrem smärta under läkningsprocessen
 • Stelkramp (tetanus)
 • Blodförgiftning
 • Uttorkning (på grund av att flickan under läkningsprocessen vägrat dricka för att
  undvika smärtan när hon kissar)
 • Liggsår och tryckskador (flickan måste vara liggande under läkningen efter
  könsstympning av typ III)
 • Svårigheter och smärta när flickan ska kissa
 • Stora svårigheter och smärta vid menstruation
 • Återkommande sår-, hud- och slemhinneinfektioner
 • Återkommande urinvägsinfektioner
 • Varbölder (abscesser)
 • Sexuella smärtor och svårigheter
 • Förlossningskomplikationer
 • Dödsfall (WHO, 2008)