Könsstympning internationellt

I hela världen beräknas mellan 125 och 140 miljoner flickor och kvinnor vara könsstympade enligt WHO (2008/2014). Varje år beräknas att cirka 3 miljoner flickor befinner sig i riskzonen för att bli utsatta för någon typ av könsstympning. Könsstympning förekommer på många håll i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst (UNICEF 2014).

När det gäller uppgifter om var könsstympning förekommer och hur omfattande förekomsten är, så är det viktigt att vara medveten om att könsstympning är en sedvänja som är svår att undersöka. I många länder är könsstympning av flickor och kvinnor ett brott samtidigt som det är ett starkt tabubelagt ämne. Länsstyrelsens bedömning är därför att uppgifterna om förekomst är lågt skattade.

Uppgifter om hur många flickor och kvinnor i världen som är könsstympade varierar. Enligt UNICEF (2013) handlar det om drygt 133 miljoner. WHO (2008/2010) nämner uppgifter på 100 till 140 miljoner nu levande flickor och kvinnor. De olika siffrorna beror inte på en förändring i förekomsten utan på olika sätt att värdera och inkludera forskningsstudier.

LANS_3266_Tabellen