Vilka konsekvenser kan det få?

Den som utsätts för könsstympning påverkas både på kort och lång sikt. På kort sikt genom stora smärtor vid själva ingreppet – det vanliga är att man använder ett rakblad eller en kniv. Oftast görs ingreppet utan bedövning. Det leder till stora blödningar och den som utsätts riskerar allvarliga infektioner. Det är inte ovanligt att flickor dör i samband med könsstympning.

De långsiktiga konsekvenserna beror på hur omfattande ingrepp som har gjorts. Vid infibulation är det vanligt att man får svårt att kissa och att toabesök tar väldigt lång tid. Det är också vanligt att mensblodet inte kan rinna ut, utan att det stannar kvar i kroppen så att magen sväller upp. Det är också vanligt att könsstympade kvinnor drabbas av infektioner i underlivet, infektioner som minskar – eller förstör – chanserna att bli gravid. Smärta och värk är också vanliga konsekvenser av könsstympning, liksom klåda, ärrbildningar och cystor. Även kvinnans sexlust och förmåga att njuta sexuellt påverkas, även om många fortfarande kan få orgasm. Många lider också psykiskt av ingreppen och det övergrepp de innebär, ända upp i vuxen ålder.

Könsstympning av flickor och kvinnor kan leda till olika allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att både uppmärksamma konsekvenserna av själva övergreppet i sig och hur följderna av könsstympningen kan påverka flickors och kvinnors psykiska och fysiska hälsa under hela deras liv. Alla former av könsstympning som innefattar borttagning av vävnad medför stora risker för akuta konsekvenser. Riskerna är större ju mer omfattande ingreppet är. Andra faktorer som också kan påverka hur allvarliga konsekvenserna blir är flickans hälsotillstånd, hur könsstympningen utförs och medicinering (eventuellt användande av smärtlindring, steriliserade verktyg etc.).

Både själva övergreppet som könsstympning är och de långsiktiga konsekvenserna av könsstympning kan vara förenade med stort fysiskt och psykiskt lidande, WHO lyfter bland annat:

 • Extrem smärta och kraftig blödning under könsstympningen
 • Traumareaktioner
 • Extrem smärta under läkningsprocessen
 • Stelkramp (tetanus)
 • Blodförgiftning
 • Uttorkning (på grund av att flickan under läkningsprocessen vägrat dricka för att undvika smärtan när hon kissar)
 • Liggsår och tryckskador (flickan måste vara liggande under läkningen efter könsstympning av typ III)
 • Svårigheter och smärta när flickan ska kissa
 • Stora svårigheter och smärta vid menstruation
 • Återkommande sår-, hud- och slemhinneinfektioner
 • Återkommande urinvägsinfektioner
 • Varbölder (abscesser)
 • Sexuella smärtor och svårigheter
 • Förlossningskomplikationer
 • Dödsfall