Svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter

Svensk lagstiftning tar tydligt ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. Det svenska lagsystemet ska inkorporera FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, kvinnokonventionen och barnkonventionen. Detsamma gäller för Istanbulkonventionen och EU:s brottsofferdirektiv.