Annan relevant lagstiftning

Den lagstiftning som är gällande för dessa brott går att läsa mer om i Brottsbalk(1962:700)

 I brottsbalken finns bestämmelser om straff för brott. Nedan följer några utdrag från brottsbalkens kapitel:

Ytterligare lagstiftning som kan vara viktig att känna till:

Skadeståndslagen (1972:207) och Brottsskadelagen (2014:322)
I skadeståndslagen och brottskadelagen finns särskilda bestämmelser om skadestånd för brottsoffer m.m.

Lag (1988:609) om målsägandebiträde
Bestämmelser om förordnande av ett målsägandebiträde finns i lag om målsägandebiträde. Där framgår när ett målsägandebiträde ska förordnas, som t.ex. vid sexualbrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning.

I lagen framgår även ombudets uppgifter och rätt till ersättning.

Lag (1988:688) om kontaktförbud
Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka och på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person.