Länkar

Här har vi samlat länkar till filmklipp, radioinslag och annan information om hedersrelaterat våld som kan vara av intresse.

Filmklipp

Länsstyrelsen Östergötlands YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UChIjI0QHOBfs25viCbtDN3A

Konferens om könsstympning 1 juni 2017:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk4Asp3jF-1ra-33ZE8F2XndSunjhIihc

Här har vi samlat övriga dokumentärer och inspelade föreläsningar:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk4Asp3jF-1ovRAOW7DR7t9oL9nXZiojl

SVT Forum – Nationell samling mot hedersvåld i Rosenbad (2017):
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/nationell-samling-mot-hedersrelaterat-vald

UR Samtiden – Polisforskning pågår – Hedersrelaterat våld (2010):
http://www.ur.se/Produkter/157777-UR-Samtiden-Polisforskning-pagar-Hedersrelaterat-vald

UR Samtiden – Kvinnlig könsstympning – Film och vägledning om könsstympning (2015):
http://urplay.se/Produkter/188540-UR-Samtiden-Kvinnlig-konsstympning-Film-och-vagledning-om-konsstympning

UR Samtiden – Unga mäns våld – Mäns våld mot kvinnor (2014):
http://www.ur.se/Produkter/187489-UR-Samtiden-Unga-mans-vald-Mans-vald-mot-kvinnor

UR – Rättskiparna – Elisabeth Massi Fritz (2012):
http://www.ur.se/Produkter/173297-Rattskiparna-Elisabeth-Massi-Fritz

Radioinslag

P3 Dokumentär – Mordet på Fadime (2008):
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/90755?programid=2519

P3 Dokumentär – Hedersmordet på Pela (2011):
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/53054?programid=2519

Tendens – Utsatt i hederskultur (2014):
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/370232?programid=3381

Kaliber – Medlingsprojektet mot hedersvåld som baktände (2013):
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/282541?programid=1316

Kaliber – Balkongflickorna – Fallen som aldrig når domstolarna (2011):
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/53988?programid=1316

Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK vid Uppsala universitet är ett kunskaps- och resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap inom dessa områden.

I NCK: s kunskapsbank finns nyheter, en förteckning över forskare, ämnesguider, förslag på litteratur samt publikationer från NCK och nationella myndigheter som rör hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning samlat. NCK driver även Kvinnofridslinjen på uppdrag av regeringen som är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. NCK har publicerat flera rapporter och kunskaps- och forskningsöversikter om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning.

UMO

UMO:s webbplats om hedersrelaterat våld och förtryck: http://www.umo.se/Familj/Vad-ar-heder/

Barnafrid

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrums webbplats om hedersrelaterat våld och förtryck: http://www.barnafrid.se/vald-mot-barn/skadliga-sedvanjor/

RFSU

RFSU har med stöd av Socialdepartementet gjort en stor satsning för att nå ut med sexualundervisning till kvinnor som migrerat till Sverige. Satsningen heter UPOS, Upplysning på olika språk och omfattar 11 filmer på 14 olika språk. Filmerna handlar om allt från förlossning och graviditet till könsstympning och slidkransen.

Filmerna är textade på svenska och riktar sig både till vårdgivare och till enskilda kvinnor: https://www.rfsu.se/upos