Publikationer

Läs mer om, beställ eller ladda ner publikationer här nedanför.

Antal träffar: 9 stycken

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan. Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan. Denna film innehåller verkliga berättelser från en tjej som blivit utsatt för …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan. Filmen innehåller verkliga berättelser från en tjej och en kille som utsatts …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare

Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få hjälp och stöd från olika samhällsinstanser. I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma

För att kunna ge barn och unga det stöd, den vård och det skydd de kan vara i behov av när de blivit utsatta för könsstympning eller när de riskerar att utsättas för könsstympning krävs det att yrkesverksamma har kunskap om hur det går att arbeta mot könsstympning och kunskap …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga

Denna film innehåller verkliga berättelser från en tjej som blivit utsatt för könsstympning och som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv. Historien är baserade på verkliga ärenden men med skådespelare för att inte äventyra de utsatta personernas säkerhet. Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, en barnmorska, …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap

Genom intervjuer med andra aktörer beskrivs innerbörden av den nya lagstiftningen och skillnaden från innan lagen fanns, samt innerbörden av att leva ett liv i en hederskontext. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skola och socialtjänst samt Polisen och hur socialtjänst bör agera för att få till stånd …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap

Filmen innehåller verkliga berättelser från en tjej och en kille som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som riskerats att bli gifta mot sin vilja, men som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv, dock med skyddad identitet och de konsekvenser utsattheten för med sig. Historierna är …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

En film som ger en bild av hur det är att vara utsatt, och hur skolan kan arbeta med de här frågorna.

Publicerad: 2013 Länsstyrelsen Östergötland