Det finns ingen mödomshinna och oskuldskontroller är förbjudna

Många, både unga och vuxna, tror fortfarande att det finns en hinna som täcker ingången till slidan. Det finns dock varken någon hinna eller något liknande som går sönder första gången man har samlag eller för in något i slidan.

Att det skulle finnas en särskild mödomshinna är en myt som handlar om att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Det är inte möjligt att medicinskt fastställa om en kvinna har haft samlag och att utföra oskuldskontroller är inte förenligt med svensk lag. Detta gäller oavsett om flickan eller kvinnan önskar genomgå en sådan undersökning eller om den utförs mot hennes vilja (Socialstyrelsen 2018).

Här hittar du mer information:

Det finns ingen mödomshinna, UMO
http://www.umo.se/Kroppen/Snippan/Det-finns-ingen-modomshinna/

Frågor och svar, RFSU
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/kropp-och-kon/fittfakta/slidkkransen/

Förbjudet med oskuldskontroller, Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/oskuldskontroller-ar-forbjudna/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2018-2-14.pdf