Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet och har bland annat att göra med föreställningen att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende.

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, ofta utan bedövning. Könsstympning medför förutom de akuta smärtorna ofta ett långsiktigt lidande för utsatta flickor och kvinnor. Ingreppen har ingen medicinsk grund.

Det finns olika former av könsstympning och de kan klassificeras på olika sätt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns fyra olika former:

  • Typ I. Bortskärande av förhud runt klitoris och/eller klitoris topp.
  • Typ II. Bortskärande av klitoris och ibland delar av eller hela de inre blygdläpparna.
  • Typ III. Bortskärande av klitoris samt inre och yttre blygdläppar. Kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse och är det mest omfattande ingreppet. Efter bortskärandet stängs vulvan genom att det som är kvar av yttre blygdläppar fästs eller sys ihop, bara en liten öppning lämnas kvar för urin och menstruationsblod. Öppningen kan vara lika liten som ett risgryn.
  • Typ IV. Oklassificerade former, dvs. övriga ingrepp, till exempel att klitoris rispas med ett vasst föremål.

Det är oftast flickor i 4-14-årsåldern som könsstympas, men även spädbarn kan könsstympas. Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bland annat inom olika grupper i cirka 30 länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern och i vissa länder i Asien. Det är dock viktigt att betona att könsstympning kan förekomma i stora delar av världen.

Sedan 1982 är alla former av könsstympning av flickor och kvinnor förbjudna i Sverige enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. År 1999 skärptes lagen så att en person kan dömas i Sverige även om brottet har begåtts utomlands. Preskriptionstiden är 10–15 år från den dag flickan fyller 18 år.

Svenska myndigheter har ansvar både för att ge ett professionellt bemötande, vård och omsorg till flickor och kvinnor som är könsstympade, och för att förebygga könsstympning genom att uppmärksamma flickor som riskerar att utsättas för detta. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 uppskattas ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige leva med konsekvenserna av könsstympning.

För information om hur man kan arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor, se avsnittet Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs mer i Länsstyrelsen Östergötlands vägledning Våga se: en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Länsstyrelsen Östergötlands filmer om könsstympning av flickor och kvinnor:
Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för yrkesverksamma
Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm till vårdnadshavare
Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga