Nationella stödtelefonen

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är utsatta, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att, i förlängningen, utsatta barn och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Ring telefonnummer: 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Det har vid några tillfällen inträffat att det inte gått nå stödtelefonen på grund av tekniska problem. Om detta händer, ring Eva Asmar på tfn: 010-223 52 84 (eller växeln 010-223 50 00).

Att tänka på innan du ringer
Avidentifiera ärendet, uppge inte namn eller personnummer för den person ditt ärende gäller.

Telefonen är stängd dessa datum

Övriga avvikelser

Anmälningsskyldighet för yrkesverksamma

Du som arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga ska genast anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det gäller bland annat dig som är anställd inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten eller kriminalvården.

Länk till Socialstyrelsens webbplats om anmälningsskyldighet.

Är du själv utsatt?

För råd, stöd och hjälp – Vänd dig till socialtjänsten i din kommun. Dit kan du också vända dig i akuta situationer. Vid akut situation eller pågående brott ring polisen på 112.

Det finns också frivilligorganisationer som kan hjälpa och ge dig stöd.