Allvarlig och omfattande utsatthet

De flesta ärenden till stödtelefonen rör enskilda personer medan andra ärenden exempelvis rör ett antal syskon eller kvinnor med barn.

De flickor och pojkar samt unga kvinnor och män som samtalen handlar om har varit utsatta för brottsliga handlingar och kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Många är utsatta för flera olika typer av brott och kränkningar och det handlar nästan alltid om upprepad utsatthet. Ofta utsätts de av flera olika förövare som föräldrar, syskon och släktingar.

Utsattheten handlar om genomförda och planerade barnäktenskap och tvångsäktenskap, om barn och unga som har förts utomlands eller riskerat att föras utomlands, om grovt fysiskt våld, allvarliga psykiska kränkningar, omfattande kontroll och begränsningar, dödshot och oro över att flickor ska bli könsstympade. Det har även kommit samtal om unga kvinnor som behöver hjälp på grund av konsekvenserna av att vara könsstympade.

Läs mer i Länsstyrelsens rapport om det Nationella Kompetensteamet och den Nationella Stödtelefonen.

Här hittar du aktuell statistik över ärenden till stödtelefonen.