Allvarlig och omfattande utsatthet

Från den 13 mars 2014 till den 9 november 2015 har det kommit samtal till stödtelefonen som rör 420 ärenden. Det handlar om 616 direkt berörda personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, de flesta barn och unga. De flesta ärendena rör enskilda personer medan andra ärenden exempelvis rör ett antal syskon eller kvinnor med barn.

En stor majoritet av de utsatta (87 procent) är flickor och unga kvinnor, och 13 procent är pojkar och unga män. Totalt är 53 procent av de utsatta barn under 18 år. Minst 25 procent är under 15 år.

De flickor och pojkar samt unga kvinnor och män som samtalen handlar om har varit utsatta för brottsliga handlingar och kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Många är utsatta för flera olika typer av brott och kränkningar och det handlar nästan alltid om upprepad utsatthet. Ofta utsätts de av flera olika förövare som föräldrar, syskon och släktingar.

Utsattheten handlar om genomförda och planerade barnäktenskap och tvångsäktenskap, om barn och unga som har förts utomlands eller riskerat att föras utomlands, om grovt fysiskt våld, allvarliga psykiska kränkningar, omfattande kontroll och begränsningar, dödshot och oro över att flickor ska bli könsstympade. Det har även kommit samtal om unga kvinnor som behöver hjälp på grund av konsekvenserna av att vara könsstympade.

Läs mer i Länsstyrelsens rapport om det Nationella Kompetensteamet och den Nationella Stödtelefonen.

Nedan kan du se ett urval av uppgifter över tid. Kolumnen ”Datum” avser ärenden från 13 mars 2014 fram till och med det i tabellen angivna datumet.

Datum Antal ärenden Antal personer Andel flickor/kvinnor Andel pojkar/män Andel under 18 år Andel under 15 år
19 december 2014 187 255 88 % 12 % 53 % 25 %
5 oktober 2015 383 556 86 % 14 % 51 % 24 %