Lägesbeskrivning

De samtal som kommit till den nationella stödtelefonen ger en bild av personer, framför allt barn och unga, som utsätts för grova kriminella handlingar och allvarliga kränkningar.

Många ärenden är mycket allvarliga och situationerna ofta mer eller mindre akuta. Det handlar framför allt om flickor och unga kvinnor som utsätts för många olika typer av våld, kränkningar, begränsningar och kontroll. Och de utsätts av ett kollektiv av förövare, till exempel av föräldrar, syskon och andra släktingar. Men det handlar också om utsatta pojkar och unga män, en grupp som har börjat uppmärksammas allt mer. Det handlar i nästan samtliga fall om upprepad utsatthet och inte om enstaka handlingar.

Utsattheten handlar bland annat om:

  • Barnäktenskap och tvångsäktenskap.
  • Barn och unga som förts utomlands.
  • Grovt fysiskt våld.
  • Allvarligt psykiskt våld och hot.
  • Omfattande kontroll och begränsningar i den utsattas vardag och liv.
  • Konsekvenser av könsstympning eller oro för att någon ska könsstympas.

Läs mer i Länsstyrelsens rapport om det Nationella Kompetensteamet och den Nationella Stödtelefonen.

Statistik över ärenden t o m 2017-03-31