Statistik över ärenden till stödtelefonen

Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger en övergripande bild av ärendena och den utsatthet som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom. Statistiken uppdateras en gång i kvartalet.

Statistik över ärenden 1 jan – 31 mars 2020

Statistik över ärenden 13 mars 2014 – 31 mars 2020

Många ärenden är mycket allvarliga och situationerna ofta mer eller mindre akuta. Det handlar framför allt om flickor och unga kvinnor som utsätts för många olika typer av våld, kränkningar, begränsningar och kontroll. Och de utsätts av ett kollektiv av förövare, till exempel av föräldrar, syskon och andra släktingar. Men det handlar också om utsatta pojkar och unga män, en grupp som har börjat uppmärksammas allt mer. Det handlar i nästan samtliga fall om upprepad utsatthet och inte om enstaka handlingar.

Utsattheten handlar bland annat om:

  • Barnäktenskap och tvångsäktenskap.
  • Barn och unga som förts utomlands.
  • Grovt fysiskt våld.
  • Allvarligt psykiskt våld och hot.
  • Omfattande kontroll och begränsningar i den utsattas vardag och liv.
  • Konsekvenser av könsstympning eller oro för att någon ska könsstympas.

Läs mer i Länsstyrelsens Östergötlands rapport om det Nationella Kompetensteamet och den Nationella Stödtelefonen.