Råd och vägledning

Länsstyrelsen Östergötland kan utifrån samtalen till stödtelefonen också konstatera att det finns stora behov av råd och vägledning bland yrkesverksamma och att dessa behov är mycket varierande.

Flera av samtalen rör akuta ärenden, andra handlar om att få konkreta tips på exempelvis skyddade boenden. Frågorna rör bland annat hot- och riskbedömningar, omhändertaganden och placeringar och frågor, samverkan och information om gällande lagstiftning. Hos många av de som ringer finns en stark oro för de barn och unga som samtalen handlar om. Vissa samtal har dock väckt oro över hur berörda och ansvariga myndigheter har agerat eller inte agerat i ärenden. Det handlar exempelvis om att socialtjänsten inte inleder utredning på barn, trots att de är skyldiga att göra det, eller att placerade barn får återvända hem till föräldrar som har utsatt dem för våld, utan att någon riskbedömning gjorts inför detta.