Varför en nationell stödtelefon?

Bakgrunden till att inrätta stödtelefonen är att Länsstyrelsen Östergötland genom tidigare uppdrag fått kännedom om de stora behov av råd och vägledning som yrkesverksamma har i landet, när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Behovet av telefonen har identifierats genom den tidigare kunskapsspridningen och insatserna samt genom att Länsstyrelsen Östergötland har fått samtal dagligen från hela landet genom det kontaktnät som etablerats över hela landet utifrån nationella regeringsuppdrag. Telefonen är inte någonting som tillkommer istället för exempelvis utbildningsinsatser utan ska ses som ett komplement. Utbildningsinsatser finns det fortfarande ett stort behov av. Hur du bokar en utbildning hittar du här.

Läs mer i Länsstyrelsens rapport om det Nationella Kompetensteamet och den Nationella Stödtelefonen.