Utbildningsinsatser

Inom det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland finns erfarna utbildare med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Länsstyrelsen Östergötland prioriterar nationella och länsövergripande insatser.

Om du är intresserad av en utbildningsinsats i din kommun/region/län är du välkommen att skicka en förfrågan till:

Kontakt: nktutbildning.ostergotland@lansstyrelsen.se

När det gäller utbildningsinsatser inom ramen för resurscentrasatsningen ska förfrågan skickas till Pantea Tavakoli via ansvarig samordnare vid länsstyrelserna i respektive pilotlän. Klicka här för kontaktuppgifter.