Utbildningsinsatser

I nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland finns erfarna föreläsare med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Länsstyrelsen Östergötland prioriterar nationella och länsövergripande insatser.

Om du är intresserad av en utbildningsinsats i din kommun/region/län – kontakta i första hand länsstyrelsen i ditt län och hör efter om det finns möjlighet att samordna en utbildningsinsats.

Kontakt: eva.asmar@lansstyrelsen.se

När det gäller utbildningsinsatser och föreläsningar inom ramen för resurscentrasatsningen ska förfrågan skickas till Pantea Tavakoli via ansvarig samordnare vid länsstyrelserna i respektive pilotlän. Klicka här för kontaktuppgifter.