Utbildningsinsatser

Länsstyrelsen Östergötland har möjlighet att erbjuda erfarna föreläsare med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. Vi prioriterar utbildningsinsatser som görs gemensamt för målgrupper i flera kommuner vid samma tillfälle. Om du är intresserad av en utbildningsinsats i din kommun – kontakta i första hand länsstyrelsen i ditt län och hör efter om det finns intresse/möjlighet att samordna en utbildningsinsats för flera kommuner. Våra möjligheter att föreläsa är större vid stora samordnade utbildningsinsatser/konferenser. Vi ser gärna att chefer, verksamhetsansvariga, politiker närvarar vid utbildningsinsatsen/föreläsningen.

Här nedan hittar du information om hur du gör en intresseanmälan för att boka föreläsare. För att kunna möta era behov på bästa sätt ber vi er följa nedanstående instruktioner.

Mall för intresseförfrågan

För att kunna matcha dina behov och önskemål med en föreläsare, ber vi dig fylla i denna blankett. Vänligen döp dokumentet enligt formatet namn.Län.Kommun.doc (t.ex. LenaSvensson.Östergötland.Linköping.doc) innan du skickar in blanketten till eva.asmar@lansstyrelsen.se.

Lämna in din intresseförfrågan i god tid. Beräknad handläggningstid kan ta upp till 4-6 veckor.

Dokumentation efter föreläsning

Efter genomförd föreläsning behöver vi dokumentation från er. Vi ber er därför att så snart som möjligt efter avslutad föreläsning skicka in följande till eva.asmar@lansstyrelsen.se

  • Inbjudan/program
  • Deltagarlista

Länsstyrelsens material

Här går det att beställa material inför föreläsningen. För att er order ska hinna hanteras, ber vi er att beställa material senast två veckor före föreläsningen ska äga rum.
Inför beställningen kan det vara bra att fundera på ett par punkter:

  • Vilken är målgruppen? På vår webbplats går det att se vilket material som riktar sig till vilken yrkesgrupp.
  • Går det att enbart ha referensexemplar att visa?

Tips och råd inför föreläsningen

Här hittar ni ett planeringsformulär där ni finner en checklista som kan vara ett bra stöd före, under och efter konferensen. I det fall att deltagarlistan ska användas för utskick av information, exempelvis om deltagarna vill ta del av Länsstyrelsens nyhetsutskick, måste de deltagarna godkänna att deras uppgifter används vid informationsutskick i enlighet med PUL. Det ska sedan framgå i deltagarlistan vilka deltagare som godkänt användning av sin kontaktinformation.