Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har haft uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck sedan år 2005. I vårt arbete utgår vi från mänskliga rättigheter, konventionen om barnets rättigheter, kvinnokonventionen och svensk lagstiftning. Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag har bidragit till ett långsiktigt och strategiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, en analys av utvecklingsbehoven samt till att samarbetet mellan länsstyrelser, mellan nationella myndigheter samt mellan myndigheter och ideella organisationer har utvecklats.

Länsstyrelsen har idag flera olika uppdrag – regionalt, nationellt och särskilda nationella – för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck som inkluderar att motverka att unga blir gifta mot sin vilja och ge stöd, vård och skydd till flickor som riskerar att bli eller som redan är utsatta för könsstympning. De olika regeringsuppdragen har bidragit till ett långsiktigt och strategiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

I dag ansvarar Länsstyrelsen Östergötland bland annat för att: