Informationskampanjer/filmer

Länsstyrelsen har utvecklat informationsmaterial riktat till unga, till ansvariga aktörer som myndigheter och frivilligorganisationer och till vårdnadshavare eller andra som finns i barnets eller den unges närhet. Materialet går att använda tillsammans eller var för sig.

Målet med informationsmaterialet är att utsatta barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter och skyddas av lagstiftning när de utsätts för olika former av övergrepp eller kränkningar.

Våra informationsmaterial har därför följande syften:

  • Att ansvariga yrkesverksamma som möter barn och unga, ska känna till hur lagen kan tillämpas som skydd för barn och unga.
  • Att barn och unga som lever i ett påtvingat äktenskap eller befinner sig i riskzon för tvångsäktenskap och/eller barnäktenskap ska få information om lagen och sina rättigheter.
  • Att barn och unga som är eller riskerar att bli utsatta för könsstympning ska veta om sina rättigheter till kroppslig integritet, stöd, skydd och vård.
  • Att vårdnadshavare ska få information om lagstiftning som rör barn- och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Dels för att inse att lagen kan vara ett skydd för påtryckningar från andra anhöriga, dels för att vårdnadshavare ska förstå konsekvenser av tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning.

Se informationsfilmerna här.