Informationsfilmer

Länsstyrelsen har tagit fram sex informationsfilmer som riktar sig till yrkesverksamma, barn och unga, till vårdnadshavare och till ansvariga myndigheter och politiker. Tre av dessa finns översatta och dubbade till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

Filmerna informerar om:

Se filmerna i menyn till vänster.