Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga

Filmen innehåller en berättelse från en tjej som blivit utsatt för könsstympning och idag har fått stöd och vård, men återges av en skådespelare.

Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, en barnmorska, en polis samt en person verksam inom socialtjänsten. De informerar om att man som utsatt har rätt att ställa krav på vuxna och samhället, samt att ansvariga aktörer har en skyldighet att ge stöd, vård och skydd till utsatta.

Filmen beskriver följande:

• Lagen mot könsstympning.
• Goda exempel för att förmedla kraft att våga stå emot och söka hjälp.

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

Ladda ner filmen här (mp4).