Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för yrkesverksamma

För att kunna ge barn och unga det stöd, den vård och det skydd de kan vara i behov av när de har blivit utsatta för könsstympning eller när de riskerar att utsättas för könsstympning krävs det att yrkesverksamma har kunskap om den lagstiftning som finns och hur man kan arbeta mot könsstympning.

I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesversamma har. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och andra yrkesverksamma.

Filmen beskriver följande:

• Lagen mot könsstympning.
• Könsstympning i en hederskontext.
• Vikten av samverkan mellan relevanta aktörer.

Ladda ner filmen här (mp4).