Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga

Filmen innehåller verkliga berättelser från en tjej och en kille som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som har riskerat att bli gifta mot sin vilja, men som har fått hjälp och idag lever ett självständigt och bra liv, dock med skyddade personuppgifter. Historierna är baserade på verkliga berättelser men förmedlas av skådespelare för att inte äventyra de utsatta personernas säkerhet.

Filmen innehåller intervjuer med justitieminister Morgan Johansson, en skolkurator, en polis samt en person verksam inom socialtjänst. Dessa har samtliga erfarenheter av att jobba med målgruppen. Justitieministern tydliggör vad lagstiftningen innebär och betonar att den är ett viktigt steg för lika fri- och rättigheter för alla. De yrkesverksamma som direkt möter målgruppen berättar om hur den som är utsatt kan söka hjälp. De informerar om att man som utsatt har rätt att ställa krav på vuxna och samhället, samt att ansvariga aktörer har en skyldighet att ge stöd och skydd till utsatta.

Filmen beskriver följande:

• Lagen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.
• Goda exempel för att förmedla kraft att våga stå emot och söka hjälp.

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

 Ladda ner filmen här (mp4).