Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm till vårdnadshavare

Länsstyrelsen har tagit fram en film om könsstympning av flickor och kvinnor som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få vård och stöd från olika samhällsinstanser.

I filmen får vi information av bland annat justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesverksamma har. Filmen beskriver konsekvenserna av könsstympning, vilka skyldigheter vårdnadshavare har och barns och ungas rätt till vård.

Filmen beskriver följande:

• Lagen mot könsstympning.
• Konsekvenserna av könsstympning.
• Barns och ungas rätt till vård.

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

 Ladda ner filmen här (mp4).