Gift mot sin vilja – en informationsfilm för yrkesverksamma

Genom olika intervjuer med yrkesverksamma beskrivs innebörden av den nya lagstiftningen. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd.

Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, intervjuer med yrkesverksamma och verklighetsbaserade berättelser från en tjej och en kille som riskerat att giftas bort mot sin vilja men som har fått hjälp och idag självständigt och bra liv, om än med skyddade personuppgifter.

Filmen beskriver följande:

• Lagen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.
• Barn- och tvångsäktenskap i en hederskontext.
• Goda exempel där unga fått den hjälp de har rätt till och behov av, från skola och socialtjänst.
• Vikten av samverkan mellan relevanta aktörer.

 Ladda ner filmen här (mp4).