Skolkampanj – relevant lagstiftning

I samarbete med dåvarande Rikspolisstyrelsen genomförde Länsstyrelsen Östergötland en satsning på att utarbeta och sprida information till barn och unga, bland annat om relevant lagstiftning. Rikspolisstyrelsen hade i regeringsuppdrag att utveckla sin informationsinsats kring våld i nära relationer Kom till oss,  till att också synliggöra hedersrelaterad brottslighet.

Under 2011 – 2013 utarbetade och genomfördes en större informationskampanj riktad mot skola, både till elever och till skolpersonal. Den del av informationskampanjen som riktade sig direkt till eleverna bestod av en folder, affisch och en film. Den del som vände sig till skolpersonal bestod av en längre informationsfilm och en broschyr med fördjupad information. Informationskampanjen har spridits till flera skolor (fram till maj 2013 hade informationskampanjen nått ut till 10 000 skolor), visades i media och fanns även i Stockholms tunnelbana. Länsstyrelsen fortsätter än idag att sprida materialet från denna kampanj. För att målgruppsanpassa informationskampanjen, baserades den till stor del på intervjuer som genomfördes med unga personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det som framkom från dessa intervjuer var att unga personer önskade:

  • Att det tydligt skulle framgå hur de ungas faktiska livssituation såg ut. Många av dem upplevde att samhället aldrig hade förstått den utsatthet de levde i.
  • Att informationskampanjen tydligt skulle visa var barn och unga kan få den hjälp de har rätt till och behov av. De unga betonade också vikten av att få konkret stöd, då det kan vara svårt att hitta rätt inom myndigheter. Skolan var den arena de upplevde hade varit mest betydelsefull.
  • Att sprida hopp så att drömmen om ett bättre liv kan leva kvar.

Se och ladda ner materialet här:

Folder, affisch, informationsfilm och en broschyr med fördjupad information