Gift mot sin vilja

Tillsammans med Rikspolisstyrelsen håller Länsstyrelsen på att utarbeta en nationell informationssatsning när det gäller hedersrelaterat våld. Det sker inom ramen för projektet Gift mot sin vilja som är ett uppdrag där Länsstyrelsen bland annat ska utarbeta och sprida information riktad till unga, bland annat om relevant lagstiftning och till vem de kan vända sig för att få stöd. Länsstyrelsen genomför även utbildningar för personal inom statliga, kommunala och fristående verksamheter och är sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter.

Läs mer om uppdraget (LÄNK)