Könsstympning

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetat såväl för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor som att undersöka vilket stöd de som redan utsatts för könsstympning får.

Uppdraget omfattar även att ta fram förslag på vägledande material på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor, liksom hur man kan arbeta för att hjälpa och stödja dem som redan utsatts. Både undersökning och det vägledande materialet ska ha ett tydligt barn och ungdomsperspektiv.

Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Socialstyrelsen som också fått ett regeringsuppdrag om könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen ska även samråda med andra relevanta myndigheter och frivilligorganisationer i genomförandet av uppdraget. Inom ramen för uppdraget ska Länsstyrelsen inhämta kunskap om hur andra länder arbetar med frågan.

Läs mer om uppdraget (LÄNK).