Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har under många år arbetat med särskilt fokus på våld i nära relationer där personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ingår som en viktig brottsoffergrupp.

Myndigheten fick 2013 i regeringsuppdrag att ta fram information till barn om brott vilket resulterade i webbplatsen jagvillveta.se. Informationen om hedersrelaterat våld och förtryck har en särskild ingång på webbplatsen där det även finns länkar till verksamheter som är särskilt kunniga i problematiken. I myndighetens uppdrag att sprida ny kunskap om brottsofferfrågor anordnar Brottsoffermyndigheten temadagar som riktas till yrkesverksamma, vid dessa temadagar förekommer teman som relaterar till våld i nära relationer där även hedersrelaterat våld och förtryck återkommit under åren.

Genom Brottsofferfonden har myndigheten finansierat forskning och projekt med inriktning mot hedersrelaterat våld och förtryck.